x
T O U R N E G A R

قوانین و مقررات تورنگار

 1. ساعت تخلیه اتاقهاي هتل بر اساس قوانین و مقررات حاکم در مقصد مورد نظر بوده، گردشگر موظف به رعایت آن می باشد.
 2. در صورت تحویل اتاق زودتر از موعد مقرر توسط گردشگر، هیچ مبلغی به گردشگر مسترد نخواهد شد.
 3. گردشگران انفرادي(تک نفره) به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند و در صورتی که هتل دارای اطاق یک تخته نباشد گردشگر موظف به پرداخت وجه اضافه در هنگام ثبت نام میباشد.
 4. چنانچه گشت به صورت چارتر باشد کارگزار ملزم به اطلاع رسانی به گردشگر بوده و در در تورهای چارتری وجهی به مسافر مسترد نخواهد.
 5. در خصوص تورهاي برنامه ریزي شده با پروازهاي غیر چارتر، شرایط ابطال مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه و هتل محل اقامت است و کارگزار موظف است هنگام عقد این قرارداد توضیحات کامل را به گردشگر بدهند.
 6. چنانچه در برخی مقاصد در بدو ورود گردشگر به فرودگاه کشور مقصد ، گذرنامه وي توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداري تا به هنگام مراجعت در فرودگاه به گردشگر عودت داده شود، در چنین شرایطی هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
 7. در صورتیکه مطابق شرایط اعلامی از سوي سفارتخانه در خصوص بازگشت گردشگر، تضمینی از کارگزار اخذ شود، گردشگر موظف است به همان میزان، اوراق ضمانتی به کارگزار تسلیم نماید.
 8. گردشگران پس از بازگشت از سفر ، جهت دریافت ضمانت نامه بانکی سپرده شده لازم است با در دست داشتن اصل گذرنامه و تصویر صفحه مربوط به مهر ورود و خروج کشور مقصد به کارگزار مراجعه نماید و کارگزار موظف است پس از تائید اصالت و صحت مدارك ارائه شده، فوراً نسبت به فک ضمانت نامه اقدام نماید.
 9. در صورتیکه در روادید صادره مدت زمان مشخصی جهت اقامت پیش بینی شده باشد ، چنانچه هریک از گردشگران از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده خودداري نمایند و این امر با توجه به تعهد گردشگر موجبات خسارت به کارگزار را فراهم آورد، کارگزار مجاز است با ارائه مدارك مستدل،معادل هزینه(خسارت) وارده را از طریق ضبط ضمانت نامه به نفع خود دریافت نماید.
 10. در صورت عدم صدور ویزا از طرف کشور مقصد، کارگزار در این خصوص مسئولیتی نداشته ، لیکن در صورتی که کارگزار در این خصوص هزینه اي متقبل شده باشد، جهت اخذ هزینه هاي انجام شده موظف است اسناد و مدارك معتبر را به گردشگر ارائه نماید. و گردشگر ملزم به پرداخت انهاست.
 11. در صورتی که عدم صدور روادید به هر دلیلی اعم از زمان صدور، تعطیلی سفارت و .... باعث ایجاد مشکل و یا حتی ابطال کامل سفر گردد مسئولیت مراتب مذکور با گردشگر میباشد.
 12. در صورتیکه گردشگر براي سایر گردشگران یا سرپرست گروه ، راهنمایان محلی و درکل کسانی که در اجراي گشت نقش داشتند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئون و اخلاق عرفی چه در مسیر و چه در مقصد گردد، سرپرست گروه موظف است بنا به صورتجلسه و گواهی دیگر اعضاي گروه حسب مورد تصمیم لازم را در خصوص آن گردشگر اتخاذ نموده و مراتب را جهت اقدام به کارگزار مجري گزارش نماید.
 13. درصورت بروز هرگونه مشکل از طرف افراد خاطی کارگزار حق خود را برای شکایت از فرد مذکور و دریافت خسارتهای کامل از ایشان برای خود محفوظ میداند.
 14. در صورت انصراف کتبی گردشگر از همراهی گشت در تورهاي غیر چارتری، از یک ماه تا سه هفته قبل از سفر معادل 10 درصد قیمت کل تور ، از سه هفته تا 7 روز کاری مانده به زمان اجراي تور، معادل 20 درصد و در فاصله 6 روز کاری تا 72 ساعت قبل از ساعت شروع سفر معادل 30 درصد قیمت کل تور و از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از سفر معادل 50 درصد قیمت کل تور و از 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از سفر معادل 80 درصد قیمت کل تور و در صورت عدم حضور کل مبلغ قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد.
   1. قوانین ایرلاین و شرکت حمل نقل قطار در مورد این بند در ارجحیت بوده و طرفین ملزم به رعایت آن هستند.
   2. علاوه بر مبالغ فوق 5٪ از کل هزینه تور به عنوان کارمزد کارگزار از مبلغ استردادی کسر خواهد شد.
   3. هزینه پرواز و هتل های چارتری به طور کامل سوخت خواهند شد و مبلغی بابت پرواز و هتل مسترد نمی گردد .
 15. در صورت اینکه با در نظر گرفتن میزان جزیمه هتل جهت کنسلی بیش تز از مبلغ ماده 14 باشد . ما به التفاوت علاوه بر موارد ماده 14 از مبلغ طور کسر می گردد و سپس مابقی وجوه به گردشگر مسترد خواهد شد.
 16. در خصوص ثبت نام گروهی در شرایط عادي(غیر فورس) فقط فردي که به نمایندگی از سوي گردشگران اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیري ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی بوده و سایر گردشگران در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.
 17. کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی گردشگر را در دفتر رسمی خود ثبت و به گردشگر اعلام نماید.
 18. رعایت شئونات و اخلاقیات در طول سفر از سوي گردشگر الزامی بوده و همچنین گردشگر موظف به رعایت کلیه مقررات کشور مقصد می باشد. لذا عواقب ارتکاب هرگونه تخلف وتبعات داشتن دارو و لوازمی که احیاناً در کشور مقصد غیر مجاز بوده، بر عهده گردشگر است و چنانچه از این بابت کارگزار جریمه اي پرداخت نماید می تواند با ارائه مستندات ، هزینه انجام شده را از گردشگر دریافت نماید.
 19. عدم اطلاع گردشگر از قوانین جاری کشور مقصد و یا جاری کشور رافع مسئولیت ایشان در این مورد نمیباشد.
 20. اگر مسافرت به صورت گروهی و خانوادگی باشد ، در صورتیکه درخواست روادید هر یک از گردشگران، مردود یا با تأخیر دریافت شود بقیه گردشگران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه هاي مربوط به ابطال را با در نظر گرفتن مفاد ماده14این قرارداد پرداخت نماید.
 21. حفظ اموال و مدارك شخصی به عهده گردشگر بوده و در صورت مفقود شدن آن مسئولیتی متوجه مدیر گشت یا کارگزار نخواهد بود.
 22. چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، گردشگر بایستی مقدمات سفر خود را قبلاً آماده نموده باشد.
 23. گردشگر موظف است هنگام ثبت نام معادل 50 درصد هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا زمان تحویل مدارك و قطعیت سفر، الباقی هزینه هاي گشت را تسویه نماید.
 24. در صورت عدم پرداخت مابقی هزینه ها توسط گردشگر تا 24 ساعت قبل از اجرای برنامه سفر، کارگزار اجازه دارد نسبت به ابطال سفر اقدام نماید و کلیه پرداختی های گردشگر را به نفع خود ضبط کند و گردشگر موظف است بقیه مبالغ قرارداد را به کارگزار پرداخت کند. مسئولیت عدم پرداخت به موقع مطالبات و نتیجتا ابطال سفر توسط کارگزار تماما بر عهده گردشگر میباشد.
 25. درصورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با گردشگر و یا انگشت نگاري به منظور صدور روادید، گردشگر بایستی با هماهنگی کارگزار در موعد مقرر در کنسولگري سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و چنانچه به دلیل عدم انجام امور مذکور روادید از سوي سفارتخانه صادر نگردد، مسئولیت ابطال سفر و هزینه های مربوطه به عهده گردشگر میباشد.
 26. کارگزار نهایت همکاری و مشاوره و تمام توضیحات لازمه به گردشگر در مورد روادید را ارائه کرده و مسئولیت نهایی صدور یا عدم صدور روادید و تمامی هزینه های مربوطه بر عهده گردشگر میباشد و کارگزار هیچ تضمینی در مورد صدور روادید به گردشگر نمیدهد.
 27. گردشگر موظف است در ساعات اعلام شده، در برنامه هاي گشت و ترانسفر فرودگاهی شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت ، شخصاً بایستی هزینه هاي مربوطه را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت پرداخت نماید ، در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 28. راهنمای گشت و کارگزار مسئولیتی نسبت به عدم حضور در موعد مقرر توسط گردشگر نداشته و تاخیر به منزله انصراف از برنامه گشت است. همچنین اجرای تور بر منافع شخص ارجحیت دارد و در صورت بروز هر مشکلی به دلیل تاخیر مسئولیتهای مربوطه بر عهده گردشگر است.
 29. در صورت ابطال گشت توسط گردشگر، کارگزار مجاز به ابطال روادید صادره براي گردشگر توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهد بود.
 30. در قبال هر گونه افزایش غیرارادي در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات ، با ارائه مدارك مستند از سوي کارگزار ، گردشگر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده از سوي کارگزار می باشد.
 31. پرداخت کلیه عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد.
 32. چنانچه گردشگر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشوري مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیري نمایند، گردشگر ملزم به پرداخت هزینه هاي صورت گرفته از سوي کارگزار با ارائه مستندات و مدارك مربوطه خواهد بود. سرپرست گشت نیز موظف به همکاري جهت بازگشت گردشگر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود.
 33. مشکلات اب و هوایی ، حوادث جاده ای و هوایی، تاخیر توسط شرکت هواپیمایی، بسته بودن اماکن گردشگری به هر دلیل، شورش و مسائل سیاسی و دیگر حوادثی و شرایطی که توسط کارگزار قابل کنترل و پیش بینی نباشد و در اجرای برنامه سفر و گشتها خللی ایجاد کند مسئولیتی براتی کارگزار ایجاد نمیکند.
 34. در صورتی که گردشگر در مقصد مستقلاً و خارج از برنامه گشت ارائه شده، نسبت به خریداري خدمات اختیاري اقدام نموده و در آن شرکت نماید، هزینه و مسئولیت عواقب آن بر عهده گردشگر خواهد بود.
 35. کارگزار موظف است در صورتیکه روادید داراي شرایط خاصی از جمله مدت اقامت محدود ، مدت زمان معین براي ورود به کشور مقصد از تاریخ صدور روادید باشد ، ضمن ارائه توضیحات کامل به گردشگر، تصویر روادید را به تأیید گردشگر رسانده و ضمیمه قرارداد نموده و محدودیتهاي یاد شده را در حاشیه قرارداد مکتوب نماید.
 36. کارگزار موظف است ، اقدامات لازم را در خصوص پوشش بیمه اي تکلیفی و اختیاري در سفرهای خارجی و یا سفرهای طبیعت گردی گروهی داخلی  به عمل آورده و در صورت بروز هرنوع حادثه اي در طول سفر علاوه بر اقدام بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش ، نسبت به همکاري و مساعدت هاي لازم در این خصوص اقدام نماید.
 37. گردشگر در صورت بروز هرگونه مشکل و حادثه چنانچه قصد استفاده از خدمات بیمه ای خود را دارد ملزم است در لحظه بروز حادثه اعلام نماید و چناچه مراتب مذکور بعد از اجرای سفر به کارگزار اطلاع داده شود با توجه به قوانین بیمه ، گردشگر فرصت استفاده از پوششهای بیمه ای را از دست خواهد داد.
 38. کارگزار موظف است در صورت ابطال پرواز از سوي ایرلاین یا شرکت حمل نقل قطار موضوع این قرارداد، مساعی خود را جهت اعزام گردشگران با اولین پرواز بعدي با توافق و رضایت گردشگران به کار گرفته ، لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده از سوي کارگزار با ایرلاین قابل مذاکره و تعدیل خواهد بود.
 39. در صورت ابطال پرواز توسط گردشگر یا ایرلاین و درخواست گردشگر به منظور تامین پرواز جایگزین، گردشگر موظف به پرداخت کلیه وجوه مربوطه در لحظه میباشد و کارگزار پس از دریافت وجوه پرواز ابطالی قبلی از ایرلاین مبالغ دریافت شده را عینا به مسافر مسترد خواهد کرد.
 40. کنترل مدارك گردشگر، از جمله تاریخ اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان بر عهده کارگزار می باشد. لذا در صورت قصور در این زمینه توسط کارگزار، کلیه هزینه ها و خسارات بر عهده کارگزار خواهد بود.
 41. اقامت در مراکز اقامتی ایران فقط با دارا بودن اسناد رسمی مبنی بر محرمیت زوجین مقدور خواهد بود و کارگزار حق دارد این موضوع را از گردشگر پرسیده و عواقب تخطی را به اطلاع گردشگر برساند. لذا فرض کارگزار بر صداقت گردشگر بوده و مبنا بیان ایشان است. نتیجتا عواقب کتمان بر عهده گردشگر بوده و مسئولیت قانونی و بروز هرگونه مشکل در خلال سفر بر عهده گردشگر میباشد.
 42. کارگزار یا نماینده وي موظف است هنگام عقد قرارداد توضیحات لازم را در خصوص مواد قرارداد و تبصره هاي آن به گردشگر ارائه نماید. همچنین کارگزار موظف است پس از عقد و امضاء قرارداد با گردشگر یک نسخه امضاء شده از آن را که مهمور به مهر دفتر شده است را تحویل گردشگر و یک نسخه را نزد خود نگه دارد.
 43. درصورتی که گردشگر به صورت غیر حضوری اقدام به رزرو تور مینماید بایستی متن قرارداد را کاملا مطالعه کرده و پس از مطالعه دقیق با ارسال جمله *مورد تایید است* یا با کلید بر روی دکمه *پرداخت* در صفحه اختصاصی پرداخت نسبت به تایید مراتب این قرارداد اقدام نماید.
 44. کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام دهد، لیکن در صورت وقوع حوادث و پیشامدهاي غیر منتظره از قبیل جنگ، شورش ، اعتصاب و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود، لیکن کارگزار موظف است وجوه دریافتی را به گردشگر مسترد نماید. کارگزار موظف است در قبال دریافت مدارك گردشگر اعم از گذزنامه، شناسنامه و... و نیز کلیه وجوه واریزي از سوي ایشان، نسبت به صدور رسید در سربرگ رسمی خود با ذکر تاریخ اقدام نماید.
 45. کارگزار موظف است قبل از عقد قرارداد تمام اطلاعات و جزییات کشور و شهر مقصد را به گردشگر ارائه نماید همچنین اطلاع یافتن از قوانین و مقررات، شرایط اب و هوایی ، ارز رایج ، فاصله هتل با دیگر مناطق، ساعت رسمی ، میزان پول نقد یا طلای قابل حمل ، داروها یا کالاهای ممنوعه و دیگر مسائلی که شرایط سفر گردشگر را تحت تاثیر قرار میدهد بر عهده گردشگر میباشد.
 46. گردشگر موظف است نسبت به قوانین هتل در استفاده از اینترنت و مینی بار و ترانسفرهایی که توسط هتل ارائه میگردد و هزینه های مربوطه شخصا در بدو ورود به هتل اطلاعات لازم را دریافت نماید و مسئولیتی متوجه کارگزار نمیباشد.
 47. در صورت تغییر در ساعت پرواز به هر دلیلی توسط ایرلاین و نیاز گردشگر به ماندن بیشتر از زمان قبلی به هر دلیلی ، پرداخت هزینه مازاد بر عهده گردشگر میباشد.
 48. رعایت حجاب اسلامی و احترام به جامعه میزبان از وظایف گردشگر میباشد همچنین همراه داشتن مواد مخدر و مشروبات الکلی ممنوع بوده و راهنمای گشت اجازه دارد فرد خاطی را به مراجعه قانونی تحویل دهد و در صورتی که زیانی متوجه کارگزار گردد فرد خاطی ملزم به جبران تمام آن میباشد.
 49. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر کارت واکسن یا تست پی سی ار مطابق با شرایط مقصد و مبدا و پاسپورت با مدت زمان معتبر توسط گردشگر الزامی میباشد.
 50. برای تورهای دارای ترانسفر استقبال یا بدرقه ترانسفر فقط تا ساعت 21:00 انجام میشود و کارگزار برای ترانسفر پروازهای بعد از ان ساعت مسئولیتی ندارد .کیفیت عملکرد ترانسفر استقبال و بدرقه بر عهده کارگزار نیست.
 51. هزینه و مسئولیت مربوط به تفریحات خارج از برنامه تور برعهده مسافر میباشد و کارگزار حتی در صورت معرفی دفتر و اشخاص در مقصد مسئولیتی در برابر افراد یا دفاتر فروشنده این نوع خدمات ندارد.
 52. در صورتی که کارگزار نتواند به هر دلیلی هتل یا اقامتگاه اعلامی را رزرو نماید موظف است هتل یا اقامتگاهی با همان کیفیت به گردشگر ارائه نماید گردشگر نیز همکاری لازم را با کارگزار خواهد داشت.
 53. تبصره: پرداخت هزینه اضافه این ماده در صورتی بر عهده کارگزار است که کوتاهی از جانب ایشان باشد لذا اگر مشکلاتی توسط گردشگر اعم از تاخیر در ثبت نام و واریز وجه یا ثبت نام خارج از زمان مربوطه یا تکمیل ظرفیت بوجود آید هزینه های مربوطه برعهده گردشگر است.
 54. مشکلات گمرکی یا قانونی خرید و انتقال اقلام خریداری شده و هزینه همراه داشتن بار اضافه توسط گردشگر بر عهده ایشان میباشد و در صورت بروز مشکل برای کارگزار، گردشگر ملزم به جبران آن است.
 55. اعلام یا اجرای برنامه هایی مانند شب نشینی و هر برنامه منافی عفت و عرف جامعه و قانون توسط کارگزار ممنوع میباشد و گردشگر نیز حقی برای درخواست این نوع تفریحات ندارد.
 56. نگهداری از لوازم هتل ترانسفر و دیگر تجهیزات و لوازم ارائه شده به گردشگر در طول سفر بر عهده گردشگر است و در صورت اسیب گردشگر ملزم به جبران خسارت میباشد.
 57. تعیین کیفیت هواپیما و خدمات ایرلاین، صندلی گردشگر در هواپیما، اطاق گردشگر در هتل و ترانسفر جابجایی خارج از محدوده اختیارات کارگزار میباشد.
 58. طرفین قرارداد ضمن مطالعه کامل و دقیق و خالی از هرگونه اجبار و عجله و در صحت و سلامت کامل اقدام به امضای این قرارداد نموده اند و مبنای کلیه استنادهای طرفین همین قرارداد میباشد.
 59. تعیین صندلی و اطاق گردشگر در تورهای گروهی داخلی زمینی با توجه به اولویت ثبت نام و صلاح دید راهنمای تور انجام میگردد.
 60. مسئولیت صحت اطلاعات هویتی ارائه شده توسط مسافر با گردشگر میباشد و مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده ایشان است.
 61. در صورتی که گشت خریداری شده توسط گردشگر نیاز به روادید داشته باشد پس از صدور روادید توسط کارگزار گردشگر به هیچ وجه نمیتواند اقدام به ابطال پرواز و بلیط نماید و درصورت ابطال سفر کارگزار اجازه دارد نسبت به لغو روادید صادره اقدام نماید در این صورت هیچ وجهی به گردشگر مسترد نخواهد شد.
 62. کارگزار مسئولیتی در کیفیت هتل ارائه شده به گردشگر نداشته و تنها نقش مشاور در انتخاب هتل را دارد و گردشگر طبق سلیقه و میزان وجه پرداختی خود اقدام به انتخاب هتل نموده است.
 63. در صورت تغییر ساعت، تاریخ، برنامه و ظرفیت پرواز و به طور کلی بروز مشکلاتی دراجرای گشت که حدوث آن خارج از کنترل تامین کننده باشد و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود، مسئولیتی متوجه تامین کننده نبوده و مسافران می بایست مقدمات سفر خود را جهت استفاده از خدمات موضوع این قرارداد با شرایط ایجاد شده فراهم نماید و عازم سفر گردد.
 64. در صورت عدم اعلام انصراف کتبی خریدار تامین کننده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار از بابت کنسلی و انصراف از خدمات موضوع این قرارداد ندارد و خریدار متعهد به استفاده از خدمات موضوع این قرارداد و پرداخت کامل هزینه های مرتبط با آن در حق تامین کننده می باشد.
 65. مسافران به موجب این قرارداد با اعطا نمایندگی به خریدار به عنوان نماینده خود، حق هر گونه اعتراض و اقامه دعوی بعدی را از خود سلب می نمایند.
 66. تامین کننده موظف است در صورت ابطال پرواز از سوی خطوط هواپیمایی (یا تامین کننده اصلی) موضوع این قرارداد، مساعی خود را جهت اعزام مسافران با اولین پرواز بعدی با توافق و رضایت خریدار به کار گیرد. تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر از سوی تامین کننده قابل تعدیل و خریدار متعهد به پرداخت هزینه مربوطه می باشد.
 67. تامین کننده موظف است در صورت ابطال محل اقامت از سوی هتل (یا تامین کننده اصلی) موضوع این قرارداد، مساعی خود را جهت جابه جایی هتل و پیشنهاد هتل های مشابه به هتل درخواستی خریدار به کار گیرد. تغییرات احتمالی نرخ هتل مورد نظر از سوی تامین کننده قابل تعدیل و خریدار متعهد به پرداخت هزینه مربوطه می باشد.
 68. در تور های داخلی یا خارجی در صورت اینکه هرکدام از پروازها یا قطار های رفت و برگشت توسط شرکت حمل نقل ریلی یا ایرلاین کنسل شود یا اعلام تاخیر شود . تامین کننده تمامی تلاش و مساعی خود را جهت ارائه پرواز یا قطار جایگزین انجام خواهد داد ولی بدیهی هست این مورد از حد اختیارات تامین کننده خارج بوده و تعهدی جهت جلب رضایت مسافر بر عهده تامین کننده نخواهد بود . در صورت تغییرات احتمالی تورهای داخلی یا خارجی در برنامه حمل و نقل ریلی یا هوایی توسط ایرلاین یا شرکت حمل نقل که از حدود اختیارات تامین کننده خارج می باشد ، پرداخت ما به التفاوت هزینه های کنسلی هتل و یا تغییرات هتل و یا حتی اقامت بیشتر بر عهده مسافر می باشد و تامین کننده مسئولیتی جهت پرداخت این موارد نخواهد داشت.
 69. چنانچه هر کدام از خدمات گردشگری شامل پرواز، هتل و خدمات بشرح مندرج در قرارداد از سوی تامین کننده قابل تامین نباشد، در کوتاه ترین زمان ممکن وجه کسر شده از حساب خریدار به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد و خریدار می‌تواند مجددا برای خرید اقدام نماید. بدیهی است کسر مبلغ از حساب خریدار به منزله ی رزرو قطعی نیست. در شرایط مذکور، مبلغ به همان حسابی که از طریق آن خرید انجام شده عودت داده خواهد شد.
 70. کارگزار موظف است نسخه اي از برنامه کامل گشت و برنامه تبلیغاتی را به قرارداد حاضر الحاق و به گردشگر تحویل نماید.
 71. حضورفردي به عنوان راهنما یا تور لیدر براي اجراي برنامه هاي تور در تورهای گروهی داخلی و خارجی  که توسط کارگزار با عنوان تور گروهی فروخته شده است در کلیه مراحل تور الزامی است.
 72. چنانچه گشت از سوي کارگزار به هر دلیل قابل اجرا نباشد، کارگزار موظف است حداکثر 72ساعت قبل از تاریخ اجراي گشت مراتب را به نحو مقتضی با ارائه دلایل به اطلاع گردشگر رسانده، نسبت به استرداد کل وجوه دریافتی از گردشگراقدام نماید.
 73. کارگزار میتواند درصورت به حدنصاب نرسیدن افراد شرکت کننده اقدام به ابطال تور نماید و تعداد حدنصاب اجرای گشتهای داخلی 17 نفر است و حدنصاب اجرای تورهای خارجی با توجه به پکیج میتواند متفاوت باشد.
 74. حضور مسافران در پروازهای خارجی 4 ساعت قبل از زمان پرواز و در پروازهای داخلی 2 ساعت قبل از زمان پرواز، در فرودگاه الزامیست. ضمنا تاریخ و ساعت پرواز مندرج در بلیطهای صادر شده از سوی تامین کننده ملاک حضور مسافران در فرودگاه می باشد.این قرارداد مشمول کلیه‌ی قوانین موجود در این حوزه مانند مجموعه‌ی قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی خواهد بود. همچنین خریدار با مطالعه مفاد این قرارداد حین خرید خود، اقرار می نماید که تایید کلیه داده‌پیام‌های نمایش داده ‌شده در وب سایت تورنگار به منزله قبولی و امضاء الکترونیکی محسوب می‌شود و هرگونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیرقابل استماع و مردود می باشد.
سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top