x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل سایه

3ستاره

خدمات تور مشهد هتل سایه

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل سایه از تهران

قیمت هوایی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از اصفهان

قیمت هوایی ۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از تبریز

قیمت هوایی ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از شیراز

قیمت هوایی ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از رشت

قیمت هوایی ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از ساری

قیمت هوایی ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از آبادان

قیمت هوایی ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از یزد

قیمت هوایی ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از کرمان

قیمت هوایی ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از اهواز

قیمت هوایی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از زاهدان

قیمت هوایی ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از بندرعباس

قیمت هوایی ۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه از بوشهر

قیمت هوایی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل سایه از همدان

قیمت هوایی ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل سایه

مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۵.

معرفی اتاق های هتل

1. یک تخته با ظرفیت 1 نفر

2. دو تخته تویین با ظرفیت 2 نفر

3. دو تخته دابل با ظرفیت 2 نفر

4. یک تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 1 نفر

5. دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 2 نفر

6. دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 2 نفر

7. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

8. چهار تخته با ظرفیت 4 نفر

9. سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 3 نفر

10. چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 4 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۵.(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top