x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل گلایول

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل گلایول

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل گلایول از تهران

قیمت هوایی ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از اصفهان

قیمت هوایی ۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از تبریز

قیمت هوایی ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از شیراز

قیمت هوایی ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از رشت

قیمت هوایی ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از ساری

قیمت هوایی ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از آبادان

قیمت هوایی ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از یزد

قیمت هوایی ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از کرمان

قیمت هوایی ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از اهواز

قیمت هوایی ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از بندرعباس

قیمت هوایی ۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۹۰۶,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول از بوشهر

قیمت هوایی ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل گلایول از همدان

قیمت هوایی ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل گلایول

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، چهارراه سوم

معرفی اتاق های هتل

1. دو تخته دابل با ظرفیت 2 نفر

2. دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) با ظرفیت 2 نفر

3. سوئیت یک خوابه چهار تخته با ظرفیت 4 نفر

4. سوئیت یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) با ظرفیت 4 نفر

5. سوئیت یک خوابه شش تخته با ظرفیت 6 نفر

6. سوئیت یک خوابه شش تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) با ظرفیت 6 نفر

7. دو تخته برای یک نفر (بدون صبحانه) با ظرفیت 1 نفر

8. دو تخته برای یک نفر با ظرفیت 1 نفر

9. دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) با ظرفیت 1 نفر

10. سوئیت سه تخته با ظرفیت 3 نفر

11. سوئیت سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) با ظرفیت 3 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، چهارراه سوم(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top