x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل آپارتمان سوره

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل آپارتمان سوره

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از تهران

قیمت هوایی ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از اصفهان

قیمت هوایی ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از تبریز

قیمت هوایی ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از شیراز

قیمت هوایی ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از رشت

قیمت هوایی ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از ساری

قیمت هوایی ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از آبادان

قیمت هوایی ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از یزد

قیمت هوایی ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از کرمان

قیمت هوایی ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از اهواز

قیمت هوایی ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از بندرعباس

قیمت هوایی ۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۵۶,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از بوشهر

قیمت هوایی ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سوره از همدان

قیمت هوایی ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سوره

خیابان آیت الله شیرازی یک کوچه صاحبکار هتل سوره

معرفی اتاق های هتل

1. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

2. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

3. سوئیت چهارتخته با ظرفیت 4 نفر

4. سوئیت چهارتخته (فولبرد) با ظرفیت 4 نفر

5. آپارتمان یک خوابه پنج تخته(ویو حرم) (فولبرد) با ظرفیت 5 نفر

6. آپارتمان یک خوابه پنج تخته(ویو حرم) با ظرفیت 5 نفر

7. آپارتمان دوخوابه هفت تخت(ویو حرم) (فولبرد) با ظرفیت 7 نفر

8. آپارتمان دوخوابه هفت تخت(ویو حرم) با ظرفیت 7 نفر

9. دوتخته(دبل) (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

10. دوتخته(دبل) با ظرفیت 2 نفر

11. دوتخته(توئین) با ظرفیت 2 نفر

12. دوتخته(توئین) (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

خیابان آیت الله شیرازی یک کوچه صاحبکار هتل سوره(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top