x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل جوارالملک

4ستاره

خدمات تور مشهد هتل جوارالملک

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل جوارالملک از تهران

قیمت هوایی ۵,۴۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۴,۲۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از اصفهان

قیمت هوایی ۶,۰۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از تبریز

قیمت هوایی ۷,۲۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۹۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از شیراز

قیمت هوایی ۶,۲۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۷۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از رشت

قیمت هوایی ۷,۲۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۴,۳۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۱۸۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از ساری

قیمت هوایی ۶,۰۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۷۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از آبادان

قیمت هوایی ۶,۹۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از یزد

قیمت هوایی ۵,۹۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۱۱۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از کرمان

قیمت هوایی ۶,۶۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از اهواز

قیمت هوایی ۶,۷۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۵۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۹۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از زاهدان

قیمت هوایی ۴,۹۹۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از بندرعباس

قیمت هوایی ۶,۶۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۴۱۷,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک از بوشهر

قیمت هوایی ۷,۹۵۱,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جوارالملک از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۴۵۱,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جوارالملک

مشهد، اندرزگو ۱۸ (آخوند خراسانی ۸)

معرفی اتاق های هتل

1. هانی مون (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

2. هانی مون با ظرفیت 2 نفر

3. دو تخته با ظرفیت 2 نفر

4. دو تخته (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

5. آپارتمان یک خوابه دو نفره با ظرفیت 2 نفر

6. آپارتمان یک خوابه دو نفره (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

7. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

8. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

9. آپارتمان دوخوابه چهارنفره با ظرفیت 4 نفر

10. آپارتمان دوخوابه چهارنفره (فولبرد) با ظرفیت 4 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

مشهد، اندرزگو ۱۸ (آخوند خراسانی ۸)(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top