x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از تهران

قیمت هوایی ۳,۶۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از اصفهان

قیمت هوایی ۳,۴۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از تبریز

قیمت هوایی ۴,۰۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از شیراز

قیمت هوایی ۴,۰۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۷۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از رشت

قیمت هوایی ۳,۳۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۵۰۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از ساری

قیمت هوایی ۳,۱۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۶۳۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از آبادان

قیمت هوایی ۴,۰۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از یزد

قیمت هوایی ۳,۴۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۴۳۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از کرمان

قیمت هوایی ۳,۲۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از اهواز

قیمت هوایی ۳,۹۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۳۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۸۳۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۳۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از بندرعباس

قیمت هوایی ۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از بوشهر

قیمت هوایی ۳,۹۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از همدان

قیمت هوایی ۴,۰۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۷۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

خیابان شهید اندرزگو(بازار سرشور)سرشور ۲۸

معرفی اتاق های هتل

1. دو تخته (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

2. دو تخته با ظرفیت 2 نفر

3. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

4. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

5. چهار تخته (فولبرد) با ظرفیت 4 نفر

6. چهار تخته با ظرفیت 4 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

خیابان شهید اندرزگو(بازار سرشور)سرشور ۲۸(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top