x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از تهران

قیمت هوایی ۵,۸۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۹۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از اصفهان

قیمت هوایی ۵,۸۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از تبریز

قیمت هوایی ۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۶۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از شیراز

قیمت هوایی ۵,۸۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۴۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از رشت

قیمت هوایی ۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۰۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از ساری

قیمت هوایی ۴,۷۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از کرمانشاه

قیمت هوایی ۶,۶۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۴۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از آبادان

قیمت هوایی ۶,۸۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از یزد

قیمت هوایی ۵,۴۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۸۱۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از کرمان

قیمت هوایی ۵,۳۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از اهواز

قیمت هوایی ۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۶۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۶۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از بندرعباس

قیمت هوایی ۵,۳۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از بوشهر

قیمت هوایی ۶,۶۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر کرانه

خیابان شهید اندرزگو(بازار سرشور)سرشور ۲۸

معرفی اتاق های هتل

1. دو تخته (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

2. دو تخته با ظرفیت 2 نفر

3. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

4. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

5. چهار تخته (فولبرد) با ظرفیت 4 نفر

6. چهار تخته با ظرفیت 4 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

خیابان شهید اندرزگو(بازار سرشور)سرشور ۲۸(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top