x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل آپارتمان سامرا

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از تهران

قیمت هوایی ۵,۶۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۴۲۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از اصفهان

قیمت هوایی ۵,۰۹۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۶۲۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از تبریز

قیمت هوایی ۶,۰۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از شیراز

قیمت هوایی ۶,۰۰۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۷۲۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از رشت

قیمت هوایی ۵,۲۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از ساری

قیمت هوایی ۵,۰۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از کرمانشاه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۵۸۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از آبادان

قیمت هوایی ۵,۹۸۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از یزد

قیمت هوایی ۴,۹۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۳۸۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از کرمان

قیمت هوایی ۵,۲۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از اهواز

قیمت هوایی ۵,۹۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۶۸۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۳,۷۸۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از زاهدان

قیمت هوایی ۵,۲۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از بندرعباس

قیمت هوایی ۶,۱۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۶۸۸,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از بوشهر

قیمت هوایی ۵,۹۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا از همدان

قیمت هوایی ۶,۰۰۲,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۷۲۲,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان سامرا

چهار راه شهدا خیابان شیرازی ۱۷

معرفی اتاق های هتل

1. دبل با ظرفیت 2 نفر

2. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

3. آپارتمان دوخوابه هشت نفره(هفت تخته+یک کاناپه) با ظرفیت 8 نفر

4. آپارتمان یکخوابه چهارنفره(سه تخته+یک کاناپه) با ظرفیت 4 نفر

5. آپارتمان یکخوابه پنج نفره(چهارتخته+یک کاناپه) با ظرفیت 5 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

ورود و خروج
ساعت تحویل اتاق : 14:00 ساعت تخلیه اتاق: 12:00
پذیرش خانم مجرد
با مدارک شناسایی معتبر
صیغه نامه
با نامه اماکن

موقعیت مکانی هتل

چهار راه شهدا خیابان شیرازی ۱۷(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top