x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل جهان

5ستاره

خدمات تور مشهد هتل جهان

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل جهان از تهران

قیمت هوایی ۸,۶۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۷۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از اصفهان

قیمت هوایی ۸,۶۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از تبریز

قیمت هوایی ۸,۷۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۴۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از شیراز

قیمت هوایی ۸,۶۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۲۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از رشت

قیمت هوایی ۸,۷۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۸۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۴,۶۸۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از ساری

قیمت هوایی ۷,۵۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از کرمانشاه

قیمت هوایی ۹,۴۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۲۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از آبادان

قیمت هوایی ۹,۶۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از یزد

قیمت هوایی ۸,۲۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۴,۶۱۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از کرمان

قیمت هوایی ۸,۱۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از اهواز

قیمت هوایی ۸,۷۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۰۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۵,۴۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از زاهدان

قیمت هوایی ۶,۴۹۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از بندرعباس

قیمت هوایی ۸,۱۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۴,۹۱۹,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان از بوشهر

قیمت هوایی ۹,۴۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل جهان از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۴,۹۵۳,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل جهان

خیابان شیرازی انتهای شیرازی ۴

معرفی اتاق های هتل

1. سوییت ویژه برای دونفر با ظرفیت 2 نفر

2. سوئیت سه نفره تابان با ظرفیت 3 نفر

3. سوئیت سه نفره با ظرفیت 3 نفر

4. سوئیت ویژه اختر با ظرفیت 3 نفر

5. سوئیت چهارنفره شمس با ظرفیت 4 نفر

6. سوئیت کانکت چهارنفره با ظرفیت 4 نفر

7. سوئیت پنج نفره غدیر با ظرفیت 5 نفر

8. سوئیت دونفره با ظرفیت 2 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

خیابان شیرازی انتهای شیرازی ۴(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top