x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا

5ستاره

خدمات تور مشهد هتل ضیافت الزهرا

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از تهران

قیمت هوایی ۸,۹۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۶,۰۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از اصفهان

قیمت هوایی ۸,۹۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از تبریز

قیمت هوایی ۹,۰۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۷۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از شیراز

قیمت هوایی ۸,۹۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۵۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از رشت

قیمت هوایی ۹,۰۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۶,۱۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۴,۹۷۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از ساری

قیمت هوایی ۷,۸۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از کرمانشاه

قیمت هوایی ۹,۷۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۵۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از آبادان

قیمت هوایی ۹,۹۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از یزد

قیمت هوایی ۸,۵۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۴,۹۰۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از کرمان

قیمت هوایی ۸,۴۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از اهواز

قیمت هوایی ۹,۰۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۳۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۵,۷۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از زاهدان

قیمت هوایی ۶,۷۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از بندرعباس

قیمت هوایی ۸,۴۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از بوشهر

قیمت هوایی ۹,۷۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۵,۲۴۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل ضیافت الزهرا

مشهد، خيابان نواب صفوی، شوشتري ٧، آخر كوچه سمت چپ

معرفی اتاق های هتل

1. یک تخته با ظرفیت 1 نفر

2. دو تخته با ظرفیت 2 نفر

3. یک تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 1 نفر

4. دو تخته دابل مشرف به حرم با ظرفیت 2 نفر

5. دو تخته دابل رویال با ظرفیت 3 نفر

6. دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 2 نفر

7. دو تخته دابل رضوان با ظرفیت 3 نفر

8. دو تخته دابل مشرف به حرم همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 2 نفر

9. دو تخته دابل رویال همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 3 نفر

10. دو تخته دابل رضوان همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه) با ظرفیت 3 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

مشهد، خيابان نواب صفوی، شوشتري ٧، آخر كوچه سمت چپ(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top