x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از تهران

قیمت هوایی ۵,۸۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۹۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از اصفهان

قیمت هوایی ۵,۸۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از تبریز

قیمت هوایی ۵,۹۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از شیراز

قیمت هوایی ۵,۸۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از رشت

قیمت هوایی ۵,۹۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۳,۰۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۸۹۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از ساری

قیمت هوایی ۴,۷۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از کرمانشاه

قیمت هوایی ۶,۶۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از آبادان

قیمت هوایی ۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از یزد

قیمت هوایی ۵,۴۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از کرمان

قیمت هوایی ۵,۳۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از اهواز

قیمت هوایی ۵,۹۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۷۰۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از بندرعباس

قیمت هوایی ۵,۳۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از بوشهر

قیمت هوایی ۶,۶۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۱۶۴,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل آپارتمان ماریشان

مشهد، خیابان امام رضا 5، چهنو 6، سمت راست.

معرفی اتاق های هتل

1. دوتخته (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

2. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

3. چهار تخته (فولبرد) با ظرفیت 4 نفر

4. پنج تخته (فولبرد) با ظرفیت 5 نفر

5. شش تخته (فولبرد) با ظرفیت 6 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

مشهد، خیابان امام رضا 5، چهنو 6، سمت راست.(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top