x
T O U R N E G A R

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو

1ستاره

خدمات تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو

ترانسفر استقبال
صبحانه بوفه رایگان
بلیت رفت و برگشت با هواپیما
بلیط رفت برگشت با قطار
حرکت همه روزه ( زمینی و هوایی )
گشت رایگان طرقبه و چالیدره
شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

نرخ ویژه تور هوایی

نرخ ویژه تور زمینی با قطار

شروع قیمت(2 شب و 3 روز)

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از تهران

قیمت هوایی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از اصفهان

قیمت هوایی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از تبریز

قیمت هوایی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از شیراز

قیمت هوایی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از رشت

قیمت هوایی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از قم

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از ساری

قیمت هوایی ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از کرمانشاه

قیمت هوایی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از آبادان

قیمت هوایی ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از یزد

قیمت هوایی ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از کرمان

قیمت هوایی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از اهواز

قیمت هوایی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از ارومیه

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از زاهدان

قیمت هوایی ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از بندرعباس

قیمت هوایی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار ۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از بوشهر

قیمت هوایی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با قطار تماس با پشتیبانی

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو از همدان

قیمت هوایی تماس با پشتیبانی
قیمت با قطار ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد هتل مهمانپذیر حجت نو

انتهای بازار رضا میدان هفده شهریور

معرفی اتاق های هتل

1. دو تخته دبل با ظرفیت 2 نفر

2. دو تخته دبل (فولبرد) با ظرفیت 2 نفر

3. سه تخته (فولبرد) با ظرفیت 3 نفر

4. سه تخته با ظرفیت 3 نفر

امکانات هتل

قوانین هتل

موقعیت مکانی هتل

انتهای بازار رضا میدان هفده شهریور(مسیر یابی گوگل)

پیشنهاد تورهای مشابه

سریع تماس بگیر

تا کمکت کنیم بهترین سفر خودتو تجربه کنی

Go To Top